AMMG

Нормативни документи

 

 

 

 

СРОКОВЕ ЗА ЛОВУВАНЕ НА ДИВЕЧ

Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 към ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

(Ново - ДВ, бр. 91 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г.)


 

 

1. Благороден елен и елен-лопатар
- мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
- женски - от 1 октомври до 31 декември

2. Сърна
- мъжки - селекционно от 1 май и трофейно до 30 октомври
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври


3. Дива свиня:

3.1. Подборен лов целогодишно

- мъжки, приплоди, едно- и двегодишни прасета
- женски прасета

3.2. Групов лов на дива от 1 октомври до свиня втората неделя на месец януари
3.3. Групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча  - мъжки мъжки мъжки приплоди от 1 октомври до последния ден на февруари


4. Муфлон
- мъжки, трофейно зрели - целогодишно
- мъжки и женски - от 1 септември до 31 януари


5. Зубър
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 31 декември


6. Тибетски як
- мъжки - целогодишно
- женски и приплоди - от 1 септември до 30 октомври


7. Алпийски козирог
- мъжки - от 1 септември до 31 май
- женски - от 1 септември до 31 декември


8. Вълк и чакал - целогодишно
8.1. Групов лов на чакал извън горския фонд от 1 януари до последния ден на февруари


9. Див заек - от 1 октомври до 31 декември


10. Катерица - от 1 ноември до 31 декември


11. Ондатра и нутрия - от 1 ноември до последния ден на февруари


12. Лисица - целогодишно


13. Енотовидно куче - целогодишно


14. Бялка и черен пор - целогодишно


15. Язовец - от 1 август до последния ден на февруари


16. Глухар - мъжки - от 15 април до 15 май


17. Дива пуйка - от 1 октомври до последния ден на февруари


18. Фазани и токачки - от 1 октомври до 31 януари

18.1. Фермерно произведени от 1 октомври до 28 февруари


19. Яребици и кеклици - от 1 октомври до 30 ноември

19.1. Фермерно произведени от 1 октомври до 31 януари


20. Пъдпъдък и гургулица - от втората събота на август до 30 ноември


21. Гугутка - от втората събота на август до 31 декември


22. Гривяк - от втората събота на август до втората неделя на февруари


23. Голяма белочела - от 1 октомври гъска до 31 януари


24. Диви патици - - от 1 октомври обект на лов до 31 януари

24.1. Полудива патица - от 1 октомври до 31 януари

24.2. Зеленоглава патица - от 1 октомври до 31 януари

24.3. Лятно бърне - от 1 октомври до 31 януари

24.4. Зимно бърне - от 1 октомври до 31 януари

24.5. Фиш - от 1 октомври до 31 януари

24.6. Лопатарка - от 1 октомври до 31 януари

24.7. Черна качулата потапница - от 1 октомври до 31 януари

24.8. Шилоопашата патица - от 1 октомври до 31 януари

 


25. Черна лиска - от 1 октомври до 31 януари

 

26. Горски бекас и обикновена бекасина - от втората събота  на август до последния ден на февруари


27. Скорец, сврака, сива врана, посевна врана и чавка - целогодишно