AMMG

Ремонтни дейности

 

 

 

Фирма АММГ извършва всички ремонтни дейности, свързани с леко стрелково оръжие, всички видове прострелка (студена и топла), монтажи на оптични уреди, прегледи за годност на оръжие.  

 

за контакти

 

 

 

17cal17remx300

204Ruger

221Fireball

22-250

222Rem

223Rem

22PPC

243Winch

243WSSM

284Win 

3006sprg

300WM

300wsm

308Win

338lapua

65grenadel

65x248

65x55

6mmRBNorma

6mmREM

7mmsaum

7mmWSM2